Forslag fra bedrifter ønskes

Ullensaker kommune har store utfordringer framover, ikke minst må økonomien bringes i balanse med veksten. Herredsstyret har vedtatt å effektivisere kommunens drift med 10%. Venstre tror at også forslag fra det private næringslivet bør vurderes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Ullensaker Venstre tror at også enkeltpersoner og bedrifter har ideer og forslag til hvordan kommunen kan få pengene til å strekke til.

Som et alterntiv til posisjonens (FrP, Høyre, KrF og Pensjonistpartiet) forkjærlighet til gjentagende interne utredninger uten konkrete tiltak og oppfølging/gjennomføring, inviterer Ullensaker Venstre både bedrifter og enkeltpersoner til å komme med forslag til effektivisering.

Protokollen fra Herredsstyremøtet kan leses her:
[eksternlink#http://http://www.ullensaker.kommune.no/getfile.aspx/ephdoc/?db%3DEPHORTE%26MO_ID%3D155%26MD_DOKTYPE_DU%3DMP]

Repr. Roger Axelsson (V) fremmmet flg. forslag:

Pkt. 9 — tillegg:
Det utredes å benytte Utfordingsrett. Dette gir mulighet til forslag til effektiviseringer fra næringslivet, og ikke kun kommunens egne forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**