Forslag på videre- og etterutdanning av lærere nedstemt

Forutsetningen for en god skole er gode lærere. Selvfølgelig trenger også lærere videre- og etterutdanning, på lik linje med ansatte i private virksomheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Dette forslaget ble nedstemt både av posisjonen (FrP, Høyre, KrF, Pensjonistpartiet) og de rød-grønne.

Protokollen fra Herredsstyremøtet kan leses her:
[eksternlink#http://http://www.ullensaker.kommune.no/getfile.aspx/ephdoc/?db%3DEPHORTE%26MO_ID%3D155%26MD_DOKTYPE_DU%3DMP]

Repr. Roger Axelsson (V) fremmmet flg. forslag med tilknytning til Frp, H, KrF og PPs forslag:

Skole
Det utredes en ordning med økt satsing på videre- og etterutdanning for lærere.
Finansieringen forutsettes avklart i et samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstakerorganisasjonene og staten, gjerne som et prøveprosjekt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**