Hvilken næringspolitikk fører du, ordfører?

I oppgangstider i et vekstområde er det enkelt å være en næringsvennlig ordfører. Bedrifter og deres arbeidsplasser kommer av seg selv. Verre blir det når utviklingen snur. Da trengs det en strategi som tiltrekker seg de lønnsomme og framtidsrettede bedriftene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Da budsjettet for 2009 ble behandlet 3. desember 2008 ble dette forslaget nedstemt:

“Det er behov for flere lønnsomme bedrifter til kommunen. Næringstrategien skal tydeliggjøre hvordan kommunen vil tiltrekke seg disse bedriftene.”

Bakgrunnen for forslaget:
Fram til nå har halvparten av kommunens vekst skyldtes den generelle økonomiske veksten i hovedstadsområdet, og den andre halvparten skyldtes veksten på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Den forrige store nedturen i luftfarten i begynnelsen av 1990-tallet viste at luftfarten er svært konjunkturfølsom. Det er derfor grunn til å tro at nedgang i hovedstadsområdet og nedgang i antall passasjerer vil gi en følbar nedgang i antall ansatte ved flyplassen, og dermed også i skatteinntektene.

Når det største flyselskapet også sentraliserer flyteknisk virksomhet da kommer dette på toppen av den generelle utviklingen. SAS driver fortsatt virksomhet i Norge som Lufthansa for flere år siden flyttet fra Tyskland til Ungarn og Kina.

De av oss som ønsker mer – og ikke mindre – verdiskapende teknisk og opertive aktiviteter på flyplassen etterlyser strategien. Vi skal selvfølgelig bidra med konstruktive forslag, men det forutsetter at det faktisk finnes en adressat.

Boeing har invitert til samarbeid “more electric aircraft”, brenselsceller i fly, og støyreduserende tiltak. Svenske Luftfartsverket og svenske SAS har, sammen med industrien, utviklet bedre løsninger for “grønne landinger”. KLM, Virgin, Air New Zeeland og mange fler flyselskaper arbeider nå med bruk av biodrivstoff i fly. Dette er eksempler på prosjekter og initiativer som skaper markeder for ny teknologi, nye bedrifter og nye arbeidsplasser.

Ullensaker er hjemkommune til landets hovedflyplass. Ønsker posisjonen en levende norsk luftfart, og hvilke tiltak foreslår man? Eller tror man at en ekstra rullebane og en ekstra terminal skaper mer lønnsom aktivitet i luftfarten? Det er vel heller driften som krever infrastruktur, og ikke motsatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**