Uttalelse: Groruddalen må få styre pengene selv!

“Regjeringens overstyring av Groruddalen gjennom Groruddalsmidlene er meningsløs. Folk som bor i Groruddalen er de som kjenner behovene best, og som derfor bør ha mest og si,” heter det i en uttalelse fra Oslo Venstres hovedstyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Statsministerens kontor SMK regjeringen justisdepartementet

Foto: Christoffer Biong

Oslo Venstres hovedstyre reagerer på at midlene i Groruddalssatsingen detaljstyres fra regjeringskvartalet.

Her er hele uttalelsen som ble vedtatt denne uken:

Groruddalen må få styre pengene selv!

Oslo Venstre mener Regjeringens overstyring av Groruddalen gjennom Groruddalsmidlene er meningsløs. Folk som bor i Groruddalen er de som kjenner behovene best, og som derfor bør ha mest å si.

Gjennom Groruddalssatsningen er 340 millioner fordelt til Groruddalen gjennom en samfinansiering mellom stat og kommune siden 2007 og medregnet 2009. Den største andelen av disse pengene er fordelt direkte fra Regjeringens departementskontorer.
Grorudalssatsningen skal vare i ti år.

Oslo Venstre vil at Groruddalens folkevalgte selv skal ha mest innflytelse over fordelingen av Regjeringens ekstramidler.

Groruddalsmidlene er ment å bedre levekårene i Groruddalen. Det burde være klart at kunnskap om lokalmiljøet er nødvendig for å drive effektiv levekårspolitikk. Lokale folkevalgte er de som best kjenner behovene til menneskene i sin bydel.

Oslo Venstre synes Regjeringens styringsgrep om Grorudalssatsningen forteller om mistillit, og mener at dette er nok et eksempel på Arbeiderpartiets manglende respekt for lokaldemokratiet.

Oslo Venstre vil at Groruddalsmidlene i sin helhet skal fordeles av Oslo kommune, og at bruken skal bestemmes lokalt, i nært samarbeid mellom bydel og kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**