Styrker miljøfokuset

Oppland Venstre har opprettet et eget miljøutvalg. Det består av Arne Chr. Stryken, leder, fylkestingsrepresentant Sanna Sarromaa og Kjell Fredrik Løvold. Kjell Fredrik er også leder av Naturvernforbundet i Oppland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Miljøutvalget skal følge opp aktuelle miljøsaker i fylket og være en ressursgruppe både for fylkesstyret og for fylkesstingsgruppa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**