Vel-foreningene som høringsinstans

Ullensaker Venstre foreslo å benytte Vel-foreningene som høringsinstanser i saker som berører nærområdet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det var tverrpolitisk enighet om at dette bør være regelen. Av praktiske grunner ble forslaget oversendt til administrasjonen for behandling.

Repr. Roger Axelsson (V) fremmet flg. oversendelsesforslag:
Herredstyret ber om en sak der man vurderer å bruke vel-foreningene som høringsinstans.

Repr. Axelssons oversendelsesforslag ble vedtatt oversendt med 42 mot 1
stemme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**