Aksjonerte for vern av Nasjonalgalleriet

Trine Skei Grande deltok tirsdag på aksjon for vern av Nasjonalgalleriet. Hun fikk honnør for sin innsats med å sette saken på dagsorden i Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Aksjon for bevaring av Nasjonalgalleriet 24.03.09

Foto: Eivind Nikolaysen

To-tre hundre mennesker aksjonerte onsdag utenfor Nasjonalgalleriet i Universitetsgata. Aksjonens mål er å beholde kunstsamlingen i bygningen hvor den har hatt sitt tilhold siden 1882. – Det er ingen skam å snu, vi må gi Giske anledning til en verdig retrett, lød det i en av appellene.

Aksjonistene vil skaffe 10.000 underskrifter mot den planlagte samlokaliseringen av Museet for samtidskunst, Kunstindustrimuseet og Nasjonalgalleriet på Vestbanetomta, og med den påfølgende nedleggelsen av Nasjonalgalleriet på Tullinløkka.

Trine Skei Grande deltok 24.03.09 på aksjon for bevaring av Nasjonalgalleriet

Foto: Eivind Nikolaysen

– Heldigvis er ting nå på gang i Stortinget. Ikke sant, Skei Grande, sa arkitekt Fredrik Torp, og vinket til stortingsrepresentant Trine Skei Grande (V) som fulgte med fra fortauet. – Det fortjener en applaus, la han til.

Trine Skei Grande leverte i dag et forslag om at planene for nytt Nasjonalmuseum blir behandlet i Stortinget snarest mulig.

Oppropet som aksjonistene samler underskrifter til:

“Regjeringen har besluttet å flytte og slå sammen Nasjonalgalleriet, Museet for Samtidskunst og Kunstindustrimuseet til et nytt, stort bygningskompleks på Vest- banetomten. En konsekvens av disse planene er at Nasjonalgalleriet, slik vi kjenner det i dag, blir nedlagt.

Nasjonalgalleriet er Norges første, store museum for billedkunst, og uløselig knyttet til vår korte historie som selvstendig nasjon. Nasjonalgalleriet, som bygning og institusjon, har en grunnfestet plass i befolkningens bevissthet som kulturell og historisk referanse. Det er etter vår mening både historieløst og kulturløst om Nasjonalgalleriet tømmes for det formålet det er bygget for.

Etter planen skal også Kunstindustrimuseet i St.Olavs gate lide samme skjebne.

Det er nylig påvist at den tilmålte del av tomta på Vestbanen vil være for liten til å dekke de tre institusjonenes arealbehov, med hensyn til fremtidige utvidelser.

Underskriverne av dette oppropet oppfordrer Stortinget til å vurdere en "delt løsning".

· Bevaring, tilbygging og profilering av Nasjonalgalleriet som ramme for eldre billedkunst på Tullinløkka.
· Ny vurdering av Kunstindustrimuseets lokalisering.
· Utvikling av nytt bygg for samtidskunst på Vestbanetomta.

På denne måten kan Nasjonalgalleriets nasjonale og historiske betydning som institusjon ivaretas og styrkes, samtidig som byen berikes med en ny kulturattraksjon på Vestbanetomta.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**