Rutetabellen må dekke brukernes behov

Det er et klart politisk mål for Venstre å ha tilgjengelige offentige transportmidler (båt, jernbane og buss) som et miljøvennlig alternativ til dagens økende bilbruk. Samtidig ser vi stadig oftere at pris for bruk av offentlige transportmidler heves samtidig som vi ser at rutetilbud innskrenkes og/eller fjernes fra steder eller tider hvor det fra brukerne oppfattes å være klare behov.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Varaordfører Jan Einar Henriksen mener busstilbudet i størst mulig grad må tilpasses brukernes behov

Varaordfører Jan Einar Henriksen mener busstilbudet i størst mulig grad må tilpasses brukernes behov

Vi kan med rette spørre om rutetilbudet er tilpasset eierne eller om de er til for brukerne? Vi kan også spørre om tidspunkt for endring av rutetilbud er riktig da våre skoleelever, som er en vesentlig brukergruppe, får endringen midt i et skoleår. Vi lurer også på hvor Fylkeskommunen har vært når endring av busstilbud endres så radikalt midt i et skoleår.

Risør Venstre ber derfor Nettbuss ta et møte med deltakere fra såvel fylkeskommune, kommune, Hu for skole og skolene i distriktet. Målet må være å få til et tilbud som passer flest mulig, også de som bor utenom sentrum.

Forøvrig er Venstre meget fornøyd når Nettbuss nå satser på nye miljøvennge busser, og håper at de også ser på størrelse når de kjøper inn typiske bybusser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**