Ber Sp ta farvel med rødgrønn skolepolitikk

– Helgas skolevedtak på SVs landsmøte er enda en spiker i kista for rødgrønn skolepolitikk, og viser med all tydelighet at Senterpartiet må reorientere seg mot sentrum, sier Rita Sletner, Østfold Venstres stortingskandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre viser til utspill i VG fra Sp-leder Liv Signe Navarsete hvor SP sier nei til heldagsskole, og heller vil sikre flere lærere og forbedre kvaliteten i de skoletimene vi allerede har.

Rita Sletner

Foto: Venstre

– Dette har vært Venstres budskap i hele denne stortingsperioden, og i hvert budsjett har vi fremmet forslag om nettopp dette, men Sp har vært bundet på hender og føtter av SV og har stemt i mot dette i Stortinget. Det er tydelig at Sp nå føler seg ukomfortable med den SV-skolen de er med på å forvalte, sier Rita Sletner

SVs oppvekstreform med heldagsskole og gratis SFO, som ble presentert på partiets landsmøte i helga, er kostnadsberegnet til et sted mellom 6 og 8 mrd. kroner.
– SVs såkalte reform er svært kostbar, og jeg kan tenke meg en rekke tiltak som norsk skole har et mye større behov for enn dette, f.eks flere lærere, bedre lærerutdanning og bedre videreutdanning for lærerne, sier Rita Sletner

– Venstre mener uansett at skolen skal være et sted for å lære, ikke bare et sted å være. Skolen skal være et undervisningstilbud, ikke et velferdstilbud. Det er grunnleggende for oss, understreker Rita Sletner

– Når SV i tillegg går til krig mot friskolene med helgas oppsiktsvekkende vedtak bør dette være tydelige signal til Senterpartiet om at de er i helt feil selskap, sier Rita Sletner og viser til at det var betydelig motstand fra sentrale Sp-politikere mot privatskoleloven som ble vedtatt gjennom et forlik mellom regjeringspartiene og KrF i 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**