Bystyrets spørretime

I onsdagens bystyremøte reiste Venstres representanter spørsmål om utbyggingen av Tryvann Vinterpark og om asfaltering av trikketraseen i Holtegata.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Olaf Thommessen

Olaf Thommessen
Etter at forslaget til Markalov ble lagt frem, har det oppstått noe uklarhet rundt muligheten for å realisere Tryvann vinterpark som planlagt. Vi har her i bystyret bevilget 30 millioner kroner til dette prosjektet. Kan byrådslederen svare på hvordan det ser ut for utbygging av vintersportsanlegget?

Byrådsleder Erling Lae
Det er etter ordlyden i forslaget til Markalov svært usikkert om Tryvann vinterpark kan realiseres. Miljøvernministeren har derimot hevdet at dette skal være mulig, men det er et problem at dette ikke klart fremgår av loven. Vi får håpe man under behandlingen i Stortinget får gjort dette klart

—-

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen
Det opparbeides nå ny trikketrasé i Holtegata. Dette er et viktig historisk område, og det har ligget brustein i området i over hundre år. Kan byråden kommentere det forhold at byantikvaren nå har varslet at han tar opp asfalteringen av dette historiske gateløpet med riksantikvaren?

Byråd Jøran Kallmyr
Basert på erfaringene i Stortingsgata, er ikke kvaliteten god nok ved bruk av brostein. At byantikvaren har tatt opp dette er ny informasjon for meg. Jeg må få lov til å komme tilbake til bystyret med et senere svar om dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**