Fra en Mikke Mus-politiker til Kroglund

Kroglund utbasunerer at han er opptatt av kultur, og det er bra. Men tenk, vi er faktisk noen politikere i kommunen som ikke bare er opptatt av kultur, men jobber aktivt innen hele kultursektoren for å bedre dens kår og for å søke nye muligheter for kulturens posisjoner i hele Lillesand.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Jens Olai Justvik

Jens Olai Justvik

Vi er faktisk noen politikere som arbeider for å få flere midler inn i hele breddekulturen i kommunen. Da mener vi alt som dekkes inn i kulturbegrepet.

For å vise noe vil jeg peke på Venstres kongstanke for Lillesand – Gamle Møglestu Gård – som vi ønsker å utvikle som et kulturelt kraftsenter i kommunen. Til orientering:
I disse dager er det innflytting for den interkommunale musikkskolen på Gamle Møglestu Gård. Husflidlaget er, etter en enorm dugnadsinnsats, i full aktivitet i sine rom. Dessuten jobber vi på spreng, for å utbedre og klargjøre flere rom, så flere lag og foreninger kan få arealer til å boltre seg i.

Gamle Møglestu gård

Gamle Møglestu gård
Foto: Hans Botnen Eide

Venstre har også gått inn for å øremerke en viss prosent av utbyttet i Agder Energi til et kulturfond Fondet skal stimulere til kulturaktiviteter i kommunen med spesielt fokus på kulturbasert næring og gründervirksomhet. Denne saken tar Venstre opp igjen senere i vår, og da håper vi at våre politiske meningsmotstandere har latt denne ideen modnes.

I siste møte i Tjenesteutvalget tok Venstre opp utfordringer som Høvdingen idrettslag har signalisert. Og på siste gruppemøte i Venstre hadde vi invitert Guri Linn til å komme med hennes personlige mening angående den generelle kultursituasjonen i Lillesand. Dette var før Lillesand-Posten hadde en lengre artikkel om henne.

Venstre er på merkene. Du må bare følge med Kroglund! Du nevner i artikkelen at kultur, helse, omsorg og skole er viktige områder tjenesteutvalgets Mikke Mus-politikere skulle ivareta. Til orientering gikk vi inn for en moderat eiendomskatt, slik at tjenestetilbudet på disse områdene ikke skulle bli skadelidende.

Jeg er ikke en hyppig leser av Donald-blader, men slik jeg opplever Mikke Mus er han en meget oppegående figur, en som fikser opp og han er kanskje en av de beste å bli sammenlignet med. Takk, Kroglund, for at du ikke sammenlignet tjenesteutvalgets medlemmer med Langbein, Svarte-Per, B-gjengen eller selveste Donald Duck.

Bare til orientering så er Lars Emil Nilsen en av de viktigste personene i Jernbyrden til sommeren.

For Venstre
Jens Olai Justvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**