Midlertidig crossbane på Verket

I et leserinnlegg ønsker Geir Stave Hurum Crossklubb lykke til, men gjør samtidig oppmerksom på at dersom betingelsene brytes vil saken komme opp til ny politisk behandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Motorcross, motorsykkel, motorsport

Foto: Microsoft

Midlertidig crossbane på Verket

Det var et samlet Plan- og utviklingsutvalg som sa ja til midlertidig crossbane på Verket.

Bakgrunnen for den brede enigheten i utvalget er å finne i plan for idrett og folkehelse som et enstemmig kommunestyre vedtok høsten 2008. I forbindelse med behandlingen av den planen ble det uttrykt stor politisk vilje for å imøtekomme ønskene fra motorsportmiljøet i Hurum om å få etablert en crossbane.

Når jeg på vegne av Venstre stemte for, var det ut i fra tre helt klare betingelser:

•Innkjøring til og parkering ved crossbanen skal skje over Buskerud Betongs eiendom. På spørsmål fra meg, ble det svart at slik skulle det være. Det er helt uakseptabelt med trafikk via Dramstadbukta.

•Støyforholdene skal begrenses så godt det lar seg gjøre. Klubben må forholde seg strengt til åpningstidene.

•Dette er en midletidig crossbane.

Hurum Crossklubb skal, sammen med kommunen, arbeide aktivt for å finne en permanent løsning. Det blir uansett ikke aktuelt å gi dispensasjon utover de fem årene som tillatelsen gjelder for. Jeg forventer at klubben samarbeider med Røyken om å etablere crossbane på Follestad (omtalt i RHA 23. mars i år).

Jeg ønsker klubben lykke til og håper de finner seg vel til rette på Verket. Men jeg skylder også klubben å gjøre oppmerksom på de klare betingelsene som ligger i vedtaket. Brytes betingelsene vil saken komme opp til ny politisk behandling.

Fylkesleder i Buskerud Geir Stave

Foto: Tove Kristiansen

Geir Stave
Hurum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**