Vant gjennom i Bystyret med klagesak på NVEs konsesjonstillatelse

Drammen Venstre fremmet i Bystyret 23. mars 2009 en interpellasjon om klage på den konsesjon som NVE har gitt EB for bygging av en ny 132 kV kraftledning i luftstrekk fra Finn Blackstads vei til Sanatorieveien. En seier for lokalmiljøet, sier gruppeleder Asgeir Osnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I svaret på interpellasjonen sier Ordfører Tore O Hansen at Drammen vil legge inn en klage angående konsesjonen for en ny 132 kV kraftledning i luftstrekk fra Finn Blackstads vei til Sanatorieveien og at det vil bli fremmet en politisk sak angående ekspropriasjonsretten for å få satt opp dette. Dette svaret synes vi var svært gledelig sier Osnes.

Les ordførerens svar på Venstres interpellasjon til Bystyret:
her.

Asgeir Osnes

Foto: Claus Haals

Asgeir Osnes
Gruppeleder Drammen Venstre
Nestleder komite for byutvikling og kultur
93 42 92 92

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**