Venstre-forslag om samfunnsansvar ved kommunale innkjøp vedtatt

Oslo bystyre vedtok onsdag et forslag fra Olaf Thommessen og Ola Elvestuen om å gjennomgå kommunens innkjøps- og anbudsreglementer for å sikre menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Erling Folkvord fra partiet Rødt hadde lagt frem et forslag som går ut på at Oslo kommune skal gå til boikott av “firmaer som tar oppdrag for okkupasjonsmakter”. Ap og SV støttet forslaget fra Rødt i bystyret.

Venstre la frem et alternativt forslag, som fikk tilslutning fra alle partier unntatt Frp.

Olaf Thommessen

Foto: Rune Kongsro

Alternativt forslag fra Ola Elvestuen og Olaf Thommessen på vegne av Venstre:
Alternativ til finanskomiteens innstilling pkt. 1 og 2:

Byrådet bes fremme sak der kommunens innkjøps- og anbudsreglementer gjennomgås i etterkant av Stortingets behandling av stortingsmelding nr. 10 (2008-09) om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi. Saken skal også vurdere i hvilken grad kommunens anskaffelsesreglementer kan ivareta hensynet til at leverandører driver sin virksomhet i overensstemmelse med FNs Global Compact-prinsipper om menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**