SVs intolerante skolepolitikk

I toleransens navn viser SV fram intoleransens uhyggelige ansikt. Landsmøtets angrep på friskoler som Steinerskolen, Montessoriskolen og Ekrehagen er bare trist og intolerant.. De friskolene vi har i Tromsø i dag, er med å gjøre Tromsø til en enda bedre by.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre deler SVs engasjement for en sterk offentlig fellesskole. En gratis skole er viktig for å gi alle elever, uavhengig av sosial bakgrunn de samme mulighetene og få møte medelever med annen bakgrunn. Det var Venstre som i sin tid innførte en gratis offentlig folkeskole. Det er vi stolte av! 98% av norske elever går i dag i den offentlige skolen. Det er derfor politikere må sette fokuset på å skape en offentlig skole som er så god at nesten alle elever ønsker å gå der. Det er derfor Venstre prioriterer å satse på gode og kunnskapsrike lærere. I Tromsø gjør vi det ved å innføre lærerløftet. Dette vil gjøre våre lærere enda bedre, ved å gi dem mulighet for mer etter- og videreutdanning. Læreren er nøkkelen for en bedre skole.

Venstre ser imidlertid ikke hvordan den offentlige skolen blir noe bedre av å avvikle pedagogiske og religiøse alternativer. Tvert i mot er skoler som Steinerskolen og andre friskoler med å skape en “ventil” og et alternativ for foreldre og deres barn. Friskolene i Tromsø er med å gjøre Tromsøskolen bedre, ikke verre. Den offentlige skolen blir bedre av at det er noen andre som driver skoler, og som kan skape noen gode idéer som den offentlige skolen kan lære noe av. Venstre vil derfor gjeninnføre den gamle friskoleloven og øke tilskuddet til friskoler fra 85% til 90%. Hvis friskoler skal være et reelt alternativ for alle, ikke bare de bemidlede, er det nødvendig men en finansiering som reduserer skolepengene.

Skolen er et av de viktigste områdene i våre liv. Det er derfor det er en av Venstres aller viktigste kampsaker. Venstre vil styrke den offentlige skolen, særlig gjennom å gjenreise respekt for læreren og fagkunnskapen. Alle skal ha mulighet til å utnytte sine evner og sin skaperkraft. Da trenger vi også å vise raushet og toleranse ovenfor våre friskoler.

Jonas Stein Eilertsen, 2.stortingskandidat Troms Venstre
Marie Fangel, gruppeleder Tromsø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**