Vest-Agder Venstres valgkamputvalg godt i gang

Valgkamputvalget startet sitt arbeid i Kristiansand torsdag 19.mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Disse møtte: Anne Margrethe Larsen, Dag Vige, Emil Pedersen, Ingvild Thorsvik, Arild Berge, Stein Inge Dahn og Solveig Nilsen. Torunn Tjomsland hadde meldt forfall.

FORDELING AV ARBEIDSOPPGAVER

Utarbeidelse og bestilling av brosjyrer, plakater, materiell, etc. Solveig
Fotografering+trykk

Nettansvarlig valgkamp, hjemmeside, Facebook + andre kanaler Stein Inge

Skolevalg overordnet ansvar
Samarbeid med skolevalgsansvarlig i UV, Katrhine Hald Ingvild

Initiere møter, debatter, deltagelse arrangementer Anne Margrethe Larsen

Mobilisering lokallag
Få knyttet til seg valgkampledere lokalt Emil

Medieovervåking(nett/aviser/NRK) Anne M, Dag

Skrivegruppe Emil, Sverre Aune, Ingvild, Dag

Festansvarlig. valgkampåpning+inspirasjonssamling aug. Åpen

Kontorvakt 15.aug.-14.sept. Øystein Grøntoft

Sommeransvarlig media(i ferien) Åpen

Budsjett og økonomi Arild

Emil ble valgt til leder av valgkamputvalget

Det ble bestemt at det skulle opprettes en kalender der alle har ansvar for å fylle inn sine møter.
Det er viktig at denne ajourføres. Kalenderen vil kommuniseres via e-post, endringer må da plottes inn i kalenderen og distribueres til alle i utvalget ved hver endring.

De neste møter: Fredag 3.april 16.00 på Venstres kontor i Kristiansand
Tirsdag 14.april 16.30 Mandal
Torsdag 30.april 16.30 Venstres kontor i Kristiansand

Medlemmene ble også tildelt ulike oppgaver i valgkampen. Det ble også diskutert og bestemt en del av de saker som skulle tas opp i valgkampen.

Emil Pedersen

Foto: Jan Kløvstad

Emil Pedersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**