Venstre med interpellasjon om Folkebiblioteket på Tofte

Sødra Cell Tofte permiterer 250 personer. Med bakgrunn i dette ønsker Venstre å øke rammene for biblioteket med umiddelbar virkning, slik at flere kan ha et fast holdepunkt i en omstillingstid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Kaffe og aviser

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Interpellasjon til ordfører fra Hurum Venstre

Folkebiblioteket på Tofte

Sødra Cell Tofte skal permittere 250 ansatte. Dette vil merkes i lokalsamfunnet.

Folkebiblioteket på Tofte ligger sentralt midt i sentrum og kan friste med mye bra lesestoff, ferske dagsaviser og ulike magasiner, samt internett. Venstre ønsker å øke rammene for biblioteket med umiddelbar virkning, slik at flere kan ha et fast holdepunkt i en omstillingstid.

Ved å øke rammene vil man kunne ansette en person i deltidsstilling og utvide åpningstiden. Det er spesielt etterspørsel etter morgenåpent bibliotek. Vi tenker oss en daglig åpningstid fra kl.10 og da er det en kaffekopp og avislesning som gjelder. Biblioteket er en god og sosial møteplass.

Ved å styrke bemanningen 7 timer i uken vil man kunne få utvidet åpningstiden med 1 time mandag, onsdag og torsdag, samt holde åpent 2 timer tirsdag og fredag. Biblioteket er nå stengt tirsdager og fredager.
Dette utgjør ca 20% stilling.

Venstre ønsker å tilrettelegge for gode tilbud på dagtid til alle som måtte ønske det.

Spørsmål til ordføreren:

Ser ordføreren positivt på forslaget?

Forslag til vedtak:

Kommunestyret bevilger kr 50 000,- som et strakstiltak for å utvide åpningstiden til Folkebiblioteket på Tofte for en avgrenset periode. Inndekning fra disposisjonsfond.

Gunn-Torill Homme Mathisen

Foto: Kari Åse Homme

Filtvet, 27.03.09
Gunn-Torill Homme Mathisen
Hurum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**