En viktig seier

Venstre er glad for at det finnes muligheter for overordnet politisk styring i viktige miljøsaker, i særdeleshet når lokale politikerne ikke evner å løfte blikket og ta hensyn til nasjonale interesser, men lar seg blende av en håndfull arbeidsplasser og sterke parti-/ og vennskapsbånd – fremfor vern. Det skriver leder og gruppeleder i Hurum Venstre i dette leserinnlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Havblikk i Hurum, men ikke Sandspollen.

Havblikk i Hurum, men ikke Sandspollen.
Foto: Finn Dale Iversen

En viktig seier
Venstre har kjempet en lang kamp mot flertallets vedtak som tillot næringsutvikling innenfor 100-meterssonen i Verpen.

Miljøverndepartementet har vurdert om ny reguleringsplan for Verpen, vedtatt av det politiske flertallet i Hurum, er i strid med nasjonale mål for strandsonen. Konklusjonen var at ja, det var den. Vedtaket til Hurum kommunestyre av 28/3-2006 er ikke i samsvar med nasjonal strandsonepolitikk.

Sandspollen er blitt vernet av Miljøverndepartementet og vil i fremtiden være åpen for alle som vil tilbringe tid i idylliske omgivelser.
Signalet er fra øverste hold er tydelig; Hurum kommune må ta vare på kystlinjen sin og ikke bare tenke kortsiktig gevinst, men ha en langsiktig forvaltning som mål. Det er ikke mange uberørte områder igjen i indre Oslofjord til allmenn benyttelse og derfor er Miljøverndepartementet sitt vedtak så viktig. Venstre håper dette vedtaket vil skape presedens for kommunestyrets behandling av kystsoneplanen senere i år.

Trond Røed (FrP) misforstår fullstendig når han roper opp om at kommunens lovlig fattete vedtak blir overkjørt. Nasjonale interesser er og blir overordnet. Venstre er glad for at det finnes muligheter for overordnet politisk styring i viktige miljøsaker, i særdeleshet når lokale politikerne ikke evner å løfte blikket og ta hensyn til nasjonale interesser, men lar seg blende av en håndfull arbeidsplasser og sterke parti-/ og vennskapsbånd – fremfor vern.

Sandspollen er Norges største og mest brukte uthavn, det vil si en fra naturens side naturlig havn. Stedet har helt spesielle kvaliteter som rekreasjonsområde, vannspeilet, stillheten og fuglelivet gjør det verdt å ta turen dit.

På vegne av nåværende og fremtidige naturglade vil Hurum Venstre takke alle som har engasjert seg i denne viktige vernesaken og gratulere med seieren!

Vi vil rette en henstilling til Hurum kommune om en tidsplan for tilbakeføring av de ulovlig utførte arbeidene i Verpen, med løfte om at området vil bli satt tilbake i den stand det var før inngrepene.

Gunn-Torill Homme Mathisen og Marianne Arctander

Foto: Finn Dale Iversen

Marianne Arctander (gruppeleder)
Gunn-Torill Homme Mathisen (leder)
Hurum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**