Venstre åpner for dipensasjon fra netto lekeareal i Arendals barnehager – for å ha full dekning

– Vi åpner for at man kan få dispensasjon fra kravet om netto lekearealer i barnehagene, sa Arendal Venstres bystyremedlem Anne Tørå Solsvik som var saksordfører i Arendal bystyre torsdag kveld. – Dette er et forslag som ble fremmet i 2008 og da fikk flertall. Forslaget legges frem også i 2009 og oppvekstkomiteen stiller seg bak forslaget.

Kommunene har plikt til å følge opp med barnehageplass for de barn som ønsker det. Dispensasjon ses på som en mulighet for å kunne gi flere barn muligheten til plass i barnhage.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Dette vil gi dispensasjon fra netto leke og oppholdsareal, og er frivillig for barnehagene å gjennomføre. Det stilles også krav for å få dispensasjon. I 2008 var det flere barnehager som benyttet seg av muligheten og det ga ytterligere plass i barnehagene.

Anne Solsviks stortingskontor

Foto: Jan Kløvstad

Venstre ytret bekymring for at dette blir en gjentakelse av forslaget i 2008. Venstre ser at utsiktene ikke er gode i arbeidet med å oppnå full barnehagedekning, og ser at dette derfor er et nødvendig grep å gjøre. Dette vil kunne gi et lite bidrag for å løse de utfordringene vi står ovenfor.

Det har vært et stort fokus på barnehagedekning nasjonalt fra og det er derfor trist at det vi nå møter av saker og utfordringer knyttet til barnehager kun går på at det skal kuttes eller strekke loven.

I tillegg kommer ikke vi utenom at vi er en kommune i vekst og vi ønsker å få flere unge til å bli boende i Arendal, flytte til Arendal og komme hjem til Arendal etter at de er ferdige med studiene. Da kan barnehagedekningen fort være det som avgjør omvalget faller på Arendal eller et annet sted, sa Anne Tørå Solsvik.

Finanskrisen gjør utsiktene usikre og første april vil vi få litt mer informasjon om hva vi kan forvente. Da er det søknadsfristen går ut og vi vil kunne få tall på bordet.

Et samla bystyre vedtak anbefalingen fra saksordfører Anne Tørå Solsvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**