Hvem skal få Vestfold Venstres miljøpris ?

Vet du om noen som har gjort en ekstra innsats for miljøet?
Foreslå dem som kandidater til Vestfold Venstres miljøpris.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Miljøprisen deles ut på Verdens miljødag, 5. juni.

Miljøprisen går til personer eller bedrifter som har gjort en innsats for miljøet. Prisen deles ut på verdens miljødag (5. juni) – i år tar vi sikte på å dele ut prisen ved et arrangement i Horten.

Fristen for å komme med forslag er 3. mai. Send en e-post, med kort begrunnelse – til [email protected]. Styret i Vestfold Venstre bestemmer hvem av de foreslåtte kandidater som får prisen.

Vestfold Venstres miljøpris ble delt ut for første gang i 2008. Prisen gikk til Den norske Turistforening for foreningens innsats for å tilrettelegge for aktivt friluftsliv; merking og rydding av løyper i Vestfold. I tillegg til tradisjonelle turområder i Indre Vestfold har foreningen påtatt seg et stadig større ansvar for kyststier og kystområder. Foreningen har også lagt ned en stor innsats for å stoppe den såkalte Yxney-avtalen som innebærer ulovlige stengsler som bom, port og gjerder for å hindre friluftsliv, og nye tiltak i strandsonen som brygge og fritidsboliger.

Jorda
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**