– For lite og for sent om permittering

Venstres nestleder Ola Elvestuen mener regjeringens forslag til endringer i dagpengeforskriften kommer både for sent og med for få endringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Det er bra at de gjør det lettere for bedriftene å kunne fordele permittering på flere ansatte, såkalt rullerende permittering. Men både for bedriftene og de permitterte er det store problemet nå at permitterte og oppsagte mister retten til dagpenger ved relevant opplæring og utdanning. Elvestuen viser til at Opplæringskontoret for industrien på Raufoss sammen med Fagskolen i Gjøvik har utviklet en 4-årig deltids teknikerutdanning (i stedet for 2 år på heltid). Mange av de som er inne i dette 4-årige løpet er nå oppsagt eller permittert. Dagens regelverk for dagpenger gjør at de, i tillegg til å ha mistet jobben, må avslutte deltidsutdanningen for å få dagpenger.

– Vi kan ikke drive en slik dobbel og meningsløs avstraffing av unge og energiske arbeidstakere, sier Elvestuen.
Her har de utviklet noe alle vil ha, men som et litt tilfeldig regelverk motarbeider så til de grader i en uforutsett krisesituasjon.
– Det er imidlertid fullt mulig å gjøre tidsavgrensende dispensasjoner og endringer i dagpengeforskriften, fortsetter Elvestuen. I stedet for å gå en lang og kronglete vei om lovendringer, gir loven og forskriften stor myndighet til ansvarlig statsråd til å gjøre umiddelbare endringer. I den situasjonen landet nå er i så trengs strakstiltak, det er fullt mulig å reversere dispensasjonene når landet er på vei ut av krisen, sier Elvestuen.
– Jeg vil oppfordre statsråden om ta enda en gjennomgang av forskriftene, og sette den i verk mye tidligere enn 1. juli. Hvis ikke vil det snart ha gått et helt år siden de første permitteringene og oppsigelsene på Raufoss slo inn, sier Elvestuen og mener dette er statsbyråkrati på sitt verste.

Elvestuen var sammen med Ketil Kjenseth, Oppland Venstres 2.kandiat, på besøk i Raufoss Industripark fredag 20. mars. Der fikk de to Venstrepolitikerne også innsikt i en annen utfordring som bedriftene står overfor ved permittering.
– Regelverket for opplæring i bedrift under permittering trenger også en revidering, sier Ketil Kjenseth. I krise, når mange permitteres og sies opp samtidig, er det uholdbart at det skal ta mange måneder å få godkjent innkjøp og tilpasning av opplæringstilbud hos NAV.
– Denne krisen har tydelig pekt på kulturforskjellene mellom en leverandørindustri som lever "just in time" og et byråkrati som suser rundt i måneder og år, sier Kjenseth.

Kjenseth og Elvestuen vil nå samarbeide med Venstres stortingsrepresentanter for å fremme initiativ i Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**