Hester i Jegersberg

Venstre mener det er plass til både turgåere og hester i Jegersberg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre ønsker ridehus og hester i Jegersberg. Ridehusets styre har laget et forslag til plassering av nytt ridehus som grunneier er fornøyd med og som vil plassere rideskolen i forbindelse med ridestier som ikke kommer i konflikt med de mest brukte turstiene.

-Det virker noe feil å stenge dyr ute fra naturområdene i byen. Vi undrer oss over hvem som ikke ønsker hester i heia. Som barn var det stor stas å se en hest, og hvis hesten gjorde fra seg i forbifarta, så var det jo ren feststemning blant oss små! smiler Kay Jørgensen i Venstre. -Her er det presentert nye og meget gode løsninger som alle vil være tjent med, og saken fortjener å bli tatt opp på nytt, fortsetter han.

Etter en orientering fra klubben ang. deres situasjon og en gjenomgang av saken, er Kristiansand Venstre av den oppfattning at det bør legges til rette for å kunne etablere et nytt ridesenter i området Jegersberg. Videre må rideforbudet i Jegersberg oppheves , og den planlagte ridestien ( bevilget 2,9 mill 2009) igangsettes fortest mulig. Det bør legges vekt på denne klubbens mulighet for å komme seg ut i marka, og med den nye foreslåtte plasseringen av ridehuset i til knytning til ny ridesti vil de tidligere "konfliktene" mellom hester og turgåer bli redusert til et minimum. Hestene vil bruke den indre del av marka, og ikke området rundt den såkalte Grønn slette ved Jegersbergvannet.

Kay C Jørgensen

Foto: Dag Vige

Vil du vite mer?
Ta kontakt med Kay Jørgensen på tlf 945 45 343

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**