Invitasjon til medlemsmøte om kulturplan

Lillesand kommune etterlyser innspill til kommunedelplan for kultur. Jens Olai Justvik og jeg har allerede satt ned en del punkter, og vi ønsker størst mulig deltagelse fra flest mulig av Venstres medlemmer og sympatisører.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Petter Toldnæs på fylkesårsmøte

Lillesand Venstre har tatt en politisk lederrolle allerede innenfor kulturfeltet, og vi har stått i spissen for å utvikle Gamle Møglestu gård som et kultursenter til glede for brede og smale lag og foreninger. Kulturskolen og Husflidlaget har allerede tatt deler av lokalene i bruk, og vi gleder oss til resten av uthuset og hovedhuset står klart til bruk for alle andre.

Idéen om bruke Gamle Møglestu på denne måten kom fra en av våre velgere. Det gjorde også tanken om å få en offentlig bygdestrand i Høvåg. Vi trenger gode idéer, friske innspill og nye måter å tenke på! I Lillesand Venstre er det kort vei mellom idéstadiet og til forslaget faktisk blir forsøkt satt ut i live.

Vi håper å se flest mulig til mandag, og vi håper at kultur er en sak som engasjerer!

Tema: Kultur
Sted: Kulturkaféen Den Siste Glæde (Vestregate 11)
Tid: Mandag 30. mars, kl 18:00 – 19:30/20:00

Ha en strålende helg!

Vennlig hilsen,

Petter Natanael Toldnæs
Leder, Lillesand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**