– Mer byråkrati, svakere vern

Gunnar Kvassheim er glad for at regjeringspartiene har endret Markaloven i tråd med Venstres anbefalinger. – Den er likevel fremdeles ikke god nok, sier han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Gunnar Kvassheim

Foto: Rune Kongsro

– Når regjeringspartiene på vesentlige punkter endrer regjeringens forslag til lov for Oslomarka, innebærer det at også de erkjenner at lovforslaget som ble forelagt Stortinget ikke var godt nok, uttaler Venstres Gunnar Kvassheim, som er leder for Stortingets energi- og miljøkomité.

I dag avgis innstillingen fra energi- og miljøkomiteen til Stortinget om markaloven. Her blir det gjort endringer i forhold til regjeringens opprinnelige forslag. Endringene innebærer at idretten blir en del av lovens formål og at det generelle bygge- og anleggsforbudet ikke skal omfatte landbruket.

– Dette er viktige skritt i riktig retning og i samsvar med Venstres anbefalinger, men det er fortsatt flere områder hvor regjeringspartiene burde justert kursen, legger Kvassheim til.

– Venstre mener det er viktig med en egen lov for å sikre at markas kvaliteter bevares for fremtiden og for markas brukere, men innstilingen til ny lov er for byråkratisk og vernet i allerede vernede områder kan bli svekket, legger han til.

– En del av kritikken mot regjeringens forslag til markalov, har gått ut på at loven har vært for uklar og at regjeringen ikke har tatt høyde for markas store spennvidde av kvaliteter. Dette gjelder også innenfor naturvernet. Venstre mener markaloven kan svekke vernet i de områdene i marka som allerede er vernet etter naturvernloven. Derfor foreslår Venstre å gi naturvernloven og dens forskrifter forrang foran markaloven. Det er skuffende at regjeringspartiene ikke ville bli med på dette, uttaler Kvassheim.

– Venstre har også foreslått forenklinger som vil gjøre det letter for markas innbyggere og brukere å søke om å gjennomføre tiltak. Slik regjeringspartiene har lagt opp loven, må det søkes om å få lov til å søke om å gjennomføre tiltak. Det er unødig byråkratiserende, og bør kuttes ut, påpeker Kvassheim.

– Nå skal loven behandles i Stortinget og jeg håper fremdeles regjeringspartiene ser behov for ytterligere justeringer, avslutter Kvassheim.

Gunnar Kvassheim på Gjøvik

Foto: Christoffer Biong

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**