Psykisk syk i Agder

Det finnes ikke akuttilbud for psykiatriske lidelser. Ingen lavterskeltilbud, ingen legevakt for psykisk syke, ingen utrykninger og ingen som stiller opp på kort varsel når behovet for hjelp oppstår. I slike situasjoner kan både pasientens eget og andres liv være i fare.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Men – i Norge har vi et fantastisk akuttilbud for somatiske lidelser. Klatrer du i fjellet og ramler ned på en hylle så beinet brekker, så kan du ligge rolig og vente — du vil snart bli hentet med helikopter og sendt til sykehus og lappet sammen etter alle legekunstens regler.

I dag må man være psykotisk for å få øyeblikkelig hjelp i psykiatrien. Ellers kan man som psykisk syk påregne tre eller flere måneders ventetid på behandling, kort opphold på klinikk og en time hos psykolog hver 14. dag som oppfølging. Og dette kanskje etter flerfoldige runder med trygling om hjelp, påtrykk fra pårørende og flere runder hos fastlege.

Psykisk helsevesen får sterk kritikk etter den siste tids økte fokus på drap utført av psykisk syke. Nå er det satt ned et utvalg som skal utrede om drap kunne vært unngått med et bedre psykisk helsevern.

Noen har tatt fram økt bruk av tvang som et virkemiddel. Norge ligger faktisk på topp i statistikken på bruk av tvang i psykiatrien, og ofte vil tvang være med og gjøre lidelsen verre. Mer tvang er ikke løsningen, for problemet er mangel på forsvarlig tilbud om behandling og oppfølging for dem som ønsker og trenger det!

Hvem har ansvaret for at mennesker med selvmordstanker, depresjon, angst, tvang, selvskading, spiseforstyrrelser og andre lidelser må vente i månedsvis for å få behandling? Ettersom fylkesmannen i Vest-Agder Ann-Kristin Olsen nå er valgt som leder av utvalget som skal se på dette, håper jeg det vil bli satt fokus på hvem som har ansvaret —også her i Vest-Agder.

Solveig Nilsen
Leder Kristiansand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**