Kretsmester i ansvarsfraskrivelse

Med sine uttalelser om ansvaret for bilkøene på Kullerød og Fokserød, kvalifiserer ordfører Bjørn Ole Gleditsch til tittelen kretsmester i ansvarsfraskrivelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Rushtrafikken skaper store problemer for ansatte på Kullerød og Fokserød og ansatte og reisende ved flyplassen på Torp. I Sandefjords blad 31. mars legger ordføreren — i kjent stil – skylda for problemene på Statens vegvesen. Dette er ansvarsfraskrivelse:
– Sandefjord kommune har ansvar for arealbruken innen kommunen — også for konsekvenser for trafikkavvikling. Den massive utbyggingen på Kullerød og Fokserød er gjennomført uten at det noen gang er gjort noe forsøk på å analysere konsekvenser for trafikkutvikling. Under ledelse av Sandefjord Høyre og ordføreren er utbyggingen gjennomført uten tanke for konsekvensene for ansatte på området eller for bosatte i områdene rundt.
– Sandefjord Høyre og ordføreren har valgt å overse advarsler fra Statens vegvesen om at utbyggingen på Kullerød / Fokserød vil føre til avviklingsproblemer. Dette har fortsatt også etter at problemene begynte å tilta for alvor, senest ved vedtaket om å tillate nybygg for 4-500 arbeidsplasser i Grenland Group — bygget på Fokserød. Når dette bygget tas i bruk vil køene bli enda lengre.

Når du sitter i kø på Kullerød — eller når du ser rushtrafikken snegle seg forbi, er dette derfor mest et lokalt ansvar. Det er, selvsagt, behagelig for ordføreren å lene seg tilbake og legge skylda for køene på statlige etater. Som kjent har disse ikke så store muligheter til å ta til motmæle overfor ordførerens ansvarsfraskrivelse.

Tor Homleid,
Politisk nestleder, Sandefjord Venstre


Les Sandefjords blads artikkel

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**