FREE – Focus on Renewable Energy and Enviroment

Miljøskolen i Agder ligger helt klart i Risør, og med visjonen “Risør videregående skole skal sammen med prosjektpartnere bli blant Europas fremste skoler på energi og miljø” fortjener RVG helt klart betegnelsen og fremstår som en soleklar samarbeidspartner når Risør kommune nå skal utarbeide sin miljøstrategi uttaler varaordfører Jan Einar Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Risør Videregående skole er miljøskolen på Agder

Risør Videregående skole er miljøskolen på Agder
Foto: Jan Einar Henriksen

Visjonen var ett av mange element som ble presentert for formannskapet og administrasjon under formannskapets møte på Søndeled sist tirsdag. Informasjon vakte umiddelbar begeistring og førte til spontan applaus blandt politikerne som også ba om at informasjon ble gitt til bystyrets medlemmer.

Begeistring og fremtidsrettet arbeid er viktige element når Risør skal intensivere arbeidet med å skape økt bosetting og næringsutvikling fremover, og RVG har en soleklar plass i dette arbeidet avslutter Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**