Frogn Venstres årsmelding for 2008

Holt Park eller markavern, kulturlokaler, Lehmannsbrygga og sykkelvier. I Frogn Venstres årsmelding får du en oversikt over hva partilaget og gruppen har jobbet med i 2008.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Frogn Venstre har i året som passert markert seg godt i kommunestyre, utvalg og offentlighet. Vi er et stort parti som inngår i de fleste aktuelle flertallskonstellasjoner i utvalg og kommunestyre. Vi tar initiativer som setter viktige saker på dagsorden. Som tredje største parti sitter vi i utvalg for viktige saker som kulturhus, idrettsanlegg og Noroltomta. Kulturhusarbeidet ledes av Venstres varaordfører Anniken Holtnæs. Ved lederskifte i utvalg for miljø- plan og byggesaker ble Venstres Erik Lundeby nestleder i utvalget. Alle våre representanter og våre to øverste vararepresentanter har alle markert seg godt i kommunestyresalen i året som har godt. Vi bruker lokalpressen aktivt for å sette dagsorden og påvirke saker i forkant av politisk behandling, så vel som til å påvirke hvordan sakene blir husket. Kombinasjonen av politikerrolle og aktivistrolle gir Frogn Venstre større gjennomslagskraft enn våre fem kommunestyremandater skulle tilsi.

Last ned årsmeldingen her…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**