Fylkesmannen overprøver lokaldemokratiet

“Det er håpløst, jeg blir fryktelig sint. Nå har fylkesmannen påklaget nok et vedtak vi har gjort. Saken går videre til settefylkesmannen i Telemark, og vi vet hvordan det går. Jeg er helt oppgitt. Hva gjør vi?” Nei, det er ikke et sitat fra koalisjonen i Risør, men et sitat fra ordfører Torill Rolstad Larsen (AP) i Arendal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Stian Lund (V) har ofte stilt spørsmål ved fylkesmannens overprøving av lokale politiske vedtak

Stian Lund (V) har ofte stilt spørsmål ved fylkesmannens overprøving av lokale politiske vedtak
Foto: Jan Einar Henriksen

Med unntak av "jeg blir fryktelig sint", kunne sitatet godt ha kommet fra varaordføreren i Risør, leder i hovedutvalget for tekniske tjenester eller de øvrige medlemmene i koalisjonen i Risør for den del.

Det spesielle i dagens sitat (hentet fra Agderpostens utgave 7.4.09 side 9) er at det er ordføreren i Arendal som kommer med hjertesukket, mens hennes partikollegaer i Risør arbeiderparti og ikke minst hennes ordførerkollega i Risør å sin side tilsynelatende setter sin lit til at Fylkesmannen skal gjøre om lovlige vedtak fattet i ulike politiske fora i Risør.

Ordføreren i Arendal synes også synd på innbyggerne i Arendal ut fra den enkle filosofi at det politiske flertallet gjennom sin beslutninger ivaretar innbyggernes interesser på en god måte.

I Risør ser det imidlertid ut som om representantene fra Arbeiderpartiet og ordføreren mener det politiske flertall i Risør ikke har den samme evne til å fatte fornuftige vedtak som de har i Arendal, og det er synd.

Er slikt syn fremmer ikke akkurat økt forståelse for det politiske demokrati, det inviterer heller ikke til bedre samarbeid i de politiske fora, og det er dumt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**