Lokalpolitikk er en sivilisert måte å løse uenighet og interessemotsetninger på

I mange avisinnlegg og spalter hevdes det ofte med fynd og klem at “de krangler jo bare”, og da i en negativ betydning. Til det er det bare å si at politikk faktisk er uenighet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Politisk uenighet er en viktig del av okaldemokratiet

Politisk uenighet er en viktig del av okaldemokratiet

De ulike politiske partiene og deres representanter fremmer ulike interesser, dvs. de tydeliggjør uenighet, noe som spesielt kommer frem i forbindelse med valg, men som også synliggjøres når kryssende politiske interessefelt blir tatt opp til debatt i ulike råd og utvalg.

Det kom jo klart frem da koalisjonen i sist formannskapsmøte sa nei til å etablere en privat brygge, og heller ønsket å etablere en ny kommunal brygge på Risøya for å øke tilgjengeligheten for alle, mens mindretallet ønsket å etablere en privat brygge.

Uenighet er med andre ord en viktig side av lokalpolitikk.

Det er også viktig å peke på at vi som folkevalgte ikke er valgt ut som fagperson, men som lekmenn. Vi representerer med andre ord ikke vår faglige bakgrunn som snekker eller andre yrkesbegrep for den del, men ut fra vår lokale kunnskap, vårt lekmannskjønn og vår folkelige fornuft.

Vi har heldigvis en politisk ordning som bygger på det representative demokratiet, som innbærer at innbyggerne peker ut sine representanter gjennom frie valg. Risør Venstre gikk i 2007 til valg med klare politiske mål, som vi jobber målrettet for å oppnå til beste for våre velgere og samfunnet for øvrig.

På vår hjemmeside www.risor.www.venstre.no finner dere vårt valgprogram og mye annen nyttig informasjon om aktuelle politiske saker. Dere kan også ta direkte kontakt med våre politikere eller dere kan sende en e-post til Risør Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**