Fremskrittspartiet, kulturen og døden

Fremskrittspartiets Elisabeth Egeland har i Lillesands-Posten den 02.04 et underlig innlegg der Venstre, og ikke minst undertegnende, blir viet oppmerksomhet. Innlegget er så fullt av feil og misvisende antydninger at jeg velger å komme med noen få oppklaringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Jens Olai Justvik

For det første langer Egeland ut og spør om jeg har vært på Smedmyra og Langemyr og legger inn et ironisk” kan tenke meg det, ja”. Kjære Elisabeth Egeland, jeg har vært der. På Smedmyra har vi hatt en glimrende omvisning i regi av tjenesteutvalget. På Langemyr har jeg faktisk hatt konsert og truffet både lærere og elever. Den spontaniteten og glede for drama, sang og musikk som jeg opplevde der, skal man lete lenge etter. Har også snakket med foreldre til elever på Langemyr, som ikke kan få fullrost skolen godt nok.

Du manglet også mitt glødende innlegg for Langemyr, når saken var oppe til politisk behandling. Hvis Egeland hadde vist et snev av grundighet og giddet å lese tjenesteutvalgets innstilling, kunne hun studere forslaget fra Justvik og Langfeldt, som ble vedtatt. Til orientering hadde Tor Audun Danielsen glimrende innlegg da saken var oppe i bystyret. I vår gruppe er det ikke viktig hvem som sier hva, bare politikken vår kommer tydelig frem. Regner med at du fikk med deg hvordan saken endte i bystyret.

Du trekker frem psykisk funksjonshemmede som du mener vi ikke vier nok oppmerksomhet. For Venstre og undertegnende er alle mennesker viktige uansett livssituasjon. Derfor gikk vi inn for den upopulære eiendomskatten for å kunne bidra til at tjenestetilbudet skulle bli bedre i hele kommunen. Og ikke minst for de grupper som trenger det mest. I budsjettdebatten i høst snakket Fremskrittspartiet mest om kutt. Hvem hadde da blitt tapere?

Du skriver at kunst er mangfold. For meg er kunst og kultur ”blodet og limet” i vår livssituasjon. Her må det satses, og det vil Venstre være en garantist for.

Det er et viktig signal at vi nå har bestemt oss for å utsmykke den nye ungdomsskolen. Men jeg blir forbauset når Fremskrittspartiet vil begrense utsmykningen av skolen til kun å gjelde lokale kunstnere. Dette er kunst og kulturproteksjonisme! Og for et parti som har markedet som grunnpilar for sin eksistens, undrer det meg at en stalinistisk planøkonomisk kulturideologi råder grunnen. Venstre ønsker ALLE kunstnere velkommen med sine ideer, enten de er lokale, nasjonale eller internasjonale. Så er det opp til juryen å velge.

Når det gjelder Gamle Møglestu Gård så vil Venstre utvikle et kultursenter i et langsiktig kulturpolitisk perspektiv. Fremskrittspartiet vil selge, og det er greit med uenighet. At dere vil bruke den nye flerbrukshallen på Møglestu til forskjellige kulturaktiviteter er opp til dere. Bare et lite tankekors. Hvor vil dere plassere musikkskolen, Husflidlaget og de mange andre organisasjonene som ønsker et sted å være. Bak håndballmålet, i dusjen eller ved midtsirkelen?

Du er betuttet for at Kroglund ikke sammenligner Fremskrittspartiet med onkel Skrue. Hvordan jeg skal tolke deg her, er jeg litt uskikker på. Men for meg er onkel Skrue en egoistisk, selvhøytidelig og knegen figur som bare tenker på seg selv. Ikke sin nærmeste familie ofrer han noe særlig omtanke. Så hvis onkel Skue er en av Egelands favoritter, så har vi kanskje med dette forstått Fremskrittspartikulturen bedre.

Det påståes at jeg sutrer over politikken til Fremskrittspartiet. Nei, kjære Elisabeth Egeland, jeg sutrer ikke, men er hoderystende uenig i den generelle politikken partiet ditt fører. Og for kunsten og kulturen, så mener jeg at Fremskrittspartipolitikken er ”døden”!

For Venstre,
Jens Olai Justvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**