Klar til landsmøte

Hedmark Venstre vil ha 7 utsendinger på landmøtet. I tillegg til fylkesleder og førstekandidat Erik Ringnes er dette Kine Elisabeth Langnes Kyllingstad, Stein Hoset, Saynab Mohamud, Sjur Skjævesland fra hhv Ringsaker, Alvdal, Elverum og Hamar. Svein Gjelten Bakken fra Tolga og Andreas Skjæret fra Hamar og Unge Venstre deltar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Fylkesårsmøte2008

Foto: A.Hovstø

Fylkesleder og førstekandidat Erik Ringnes, Stange, vil blant annet fronte styrking av den norske hæren og investeringsmidler til landbruket på Venstres landsmøte i Stavanger i helga.

Kine Kyllingstad

Foto: A.Hovstø

Hedmark Venstre vil reise mange saker og foreslå flere endringer til det foreslåtte stortingsvalgprogrammet under Venstres landsmøte som åpner førstkommende fredag.
En av Hedmarks Venstres viktige saker er å kjempe for å øke hærens operative evne. Dette med bakgrunn i de mange internasjonale engasjementene som norsk forsvar er involvert i. Landbruket er og skal være en viktig næring i Hedmark. For å sikre et framtidsrettet, miljøriktig og robust landbruk vil Venstres utsendinger til landsmøtet også arbeide for å sikre investeringsmidler til landbruket. En tredje viktig sak er å kjempe for en naturmangfoldslov som også hensyntar grunneierinteressene.
Hedmark Venstre har fremmet fire forslag til politiske uttalelser som Hedmarkutsendingene håper å få flertall for. I tillegg til investeringsmidler til landbruket, styrking av hæren og ny naturmangfoldslov foreslår Hedmark Venstre en uttalelse om gjøre det mulig at den enkelte borger kan bære med seg livsviktig medisinsk informasjon om seg sjøl samtidig som personvernet ivaretas.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**