Personvernets status

– Et sterkt personvern er avgjørende både for den enkeltes frihet og for demokratiet. Frihet forutsetter at vi vernes mot utilbørlig registrering, overvåkning og annen inngripen i privatlivet, påpeker Rita Sletner, Østfold Venstres stortingskandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Rita Sletner presenterer Voldtektsutvalgets utredning

Foto: Finn Dale Iversen

Jeg deler Datatilsynets bekymring over en utvikling som går i retning av mindre trygghet og en mer slepphendt praksis når det gjelder innsamling og lagring av personopplysninger.

Jeg er bekymret over den økende tendensen til mer registrering, særlig innen samferdselsektoren og kameraovervåkning i norske skolegårder.

Til tross for at vi får rapporter og undersøkelser som viser at personvernet svekkes, er det liten vilje til å iverksette politikk for å endre denne utviklingen.

I høst fremmet derfor Venstre et grunnlovsforslag om respekt for privatliv og hjem og beskyttelse av personvernsopplysninger. Bakgrunnen for forslaget er at vi mener det er viktig at bestemmelser om personvern bringes opp på samme nivå blant rettsregler som ytrings- og informasjonsfrihet. Dette kan bare skje gjennom grunnlovsfesting.

Jeg har et håp om at dette forslaget får støtte i Stortinget, selv om samtlige av Venstres forslag for å styrke personvernet har blitt nedstemt i denne stortingsperioden.

Personvern er viktig, derfor er Venstre viktig.

Rita Sletner
Stortingskandidat for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**