Krever nye tanker for energibruk

Buskerud Venstre krever en omlegging av energibruken i Norge og fremmer derfor en resolusjon overfor landsmøtet som krever en radikal ny kurs i Norsk bolig og energipolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Geir Stave er leder i Buskerud Venstre

Foto: Tove Kristiansen

Å varme huset med strøm alene er feil bruk av høyverdige energikilder. Til oppvarming av bygninger bør det brukes alternative energikilder som fjernvarme, solvarme, varmepumpe eller bioenergi. Buskerud Venstre foreslår å øke andelen alternativ oppvarming i nye hus til 70 prosent.

Buskerud Venstre ser viktigheten av å skille energi til oppvarming fra øvrig energi og deler energibruket inn i såkalt høy og lavverdi energiformer. -Vårt forslag er radikalt og vil innebære en helt ny måte å tenke på i forhold til utformingen av nye hus. Vi er glade for den nye tekniske forskriften til Plan og Bygningsloven (TEK) som krever 40 prosent andel av alternative energikilder i nye hus, men vi i Venstre ønsker å gå lengre og kreve 70prosent, sier leder for Buskerud Venstre Geir Stave. – Teknologien er der allerede og den venter på å bli benyttet. Det er fullt mulig å gjennomføre dette ambisøse målet.

Sammen med den øvrige Buskeruddelegasjonen reiser han til landsmøtet i Stavanger for å fremme Buskerud Venstres resolusjonsforslag.

For ytterligere informasjon, kontakt

Geir Stave
Fylkesleder Buskerud Venstre
Tlf: 4126094
[email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**