Nei til forenkling – lokalt ansvar kun til fem bydeler

Bystyret stemte ned forslag fra Venstre om at alle bydeler skal få mer ansvar for skjenkepolitikken. Samtidig stemte Venstre som eneste parti for forslagene fra byrådet om å gjøre regelverket for skjenking enklere og mer fleksibelt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Toril Berge

Foto: Sveinung Bråthen

– Det er bra at noen bydeler får mer innflytelse over egen skjenkepolitikk, men vi skulle gjerne sett at bystyret hadde blitt med oss på å gi denne makten til alle bydelene, sier Venstres Toril Berge.

– Likevel er det paradoksalt at det er flertall i bystyret både for mer liberale og enklere skjenkeregler, og for reell delegering av myndighet til alle bydelsutvalgene, sier Berge. – Flertallet i bystyret stemte ned begge deler.

Venstres forslag om at alle bydeler skal få avgjøre enkeltsakene om skjenking, ble nedstemt i onsdagens bystyremtøe. Et flertall bestående av Frp, Høyre og SV vedtok i stedet et forsøksprosjekt der fem bydeler får ansvar for å lage lokale alkoholpolitiske planer.

Samtidig ble byrådets forslag til forenklinger i regelverket og utvidelse av skjenketidene på steder der det ikke er til sjenanse for omgivelsene, nedstemt av byrådspartiene Frp og Høyre. Medforslagsstiller SV betegnet dette som “en viktig seier for et mer restriktivt skjenkeregelverk”.

– Vi synes byrådet hadde fremmet gode forslag til forenkling og et mer romslig regelverk, sier Toril Berge. – Det er derfor overraskende at H og Frp ofrer disse gode endringene som byrådet foreslo, bare for å unngå en delegasjon av makt til bydelsutvalgene, slik Venstre ønsket.

Les Toril Berges innlegg i bystyret nedenfor:

Ordfører

I denne salen er det flertall for mer liberale og forenklede skjenkeregler, det får vi ikke.

I denne salen er det også flertall for reell flytting av makt fra næringsetaten til bydelsutvalgene, det får vi heller ikke.

Venstre ønsker en levende by, med en utelivsbransje som har forutsigbare og like vilkår over hele byen. Vi mener likevel at lokalpolitikerne innenfor et byomfattende regelverk må få myndighet til å avgjøre hvor og når det skal skjenkes. Det er spørsmål som angår nærmiljøet og som derfor bør avgjøres lokalt.

Vi mener byrådet i sitt forslag til alkoholpolitisk plan fremmet gode forslag til liberalisering og forenkling av regelverket. Paradoksalt nok er det bare Venstre som stemmer for de forslagene i bystyret i dag.

Det er bra at fem bydeler nå får noe mer innflytelse over skjenkepolitikken. Men det disse fem bydelene nå får i oppdrag å gjøre, er å lage lokale særregelverk, uten å få økt innflytelse i enkeltsaker. Det synes vi i Venstre er en dårlig løsning. Vi mener de lokale folkevalgte bør få siste ord i skjenkesaker, ikke byråkratene i næringsetaten.

Vi i Venstre ønsker et godt og liberalt skjenkeregime, med ett skjenkeregelverk som er likt over hele byen, men der bydelspolitikernes skjønn er avgjørende i vanskelige enkeltsaker. En slik politikk får ikke byen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**