Vil kjempe for bioenergi

Ved Venstres landsmøte neste helg vil Buskerud Venstres delegasjon sette fokus på økt utnyttelse av bioenergi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

tømmerstokker vann skog tømmer innsjø

Foto: Jan Harsem

Buskerud Venstre mener regjeringen ikke har sett hvilke muligheter bioenergi har som en del av løsningen på finanskrisen.

– Buskerud har mye skog og er et fylke som kan bli en stor energieksportør med grunnlag i fremtidig skogbruk, forteller Ulla Nordgarden til Liernett. Nordgarden er Buskerud Venstres 1. kandidat til høstens stortingsvalg.

– Det er allerede en del bedrifter i fylket som driver med biobrensel. Vi vil øke satsingen på disse, utfase oljefyr i offentlige bygg og øke både etterspørsel og tilbud av biobrensel i fylket. Biobrensel er med dagens teknologi et reelt alternativ til både olje og strøm som oppvarming i private og offentlige bygg. Regjeringen har vært for unnlatende i denne miljøsatsingen og vi i Venstre mener tiden er overmoden for en storstilt satsing på bioenergi i Buskerud! avslutter Ulla Nordgarden, som regner med fullt gjennomslag for sin politikk for Buskerud til landsmøtet i Stavanger.

Ulla Nordgarden

Foto: privat

Ulla Nordgarden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**