Innspill til kommunedelplan for kultur

I etterkant av kulturmøtet på Den Siste Glæde, har vi levert inn våre medlemmers forslag til innspill. Det ble lagt ekstra vekt på tilretteleggerrollen til kulturkontoret og målet om en levende kulturkommune – året rundt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Innspillet finner du i sin helhet her, på Lillesand kommunes nettsider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**