Landsmøtet i Stavanger: Ulla talte varmt for bioenergi

Stortingskandidat for Buskerud Venstre Ulla Nordgarden fokuserte i sitt innlegg på landsmøtet på produksjon av bioenergi i Buskerud fylke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Ulla Nordgarden

Ulla Nordgarden
Foto: Asgeir Osnes

Ulla etterlyste i sitt innlegg mer konkrete planer for utfasing av oljefyr i offentlige bygg og et offentlig investeringselskap som sikrer lån for bedrifter som ønsker å drive produksjon av bioenergi.

Ulla Norgarden viste til muligheten bioenergi har som en del av løsningen på finanskrisen og etterlyste grep fra regjeringen å ta imot ny energi og teknologi med åpne armer.

Hun fremmet et konkret forslag om å heve andelen alternativ energibruk i nye bygg fra 40 prosent til 70 prosent. Forslaget vil senere bli votert over av landsmøtet.

Buskerud Venstre fremmer også et forslag om å øke grunnfondet for fornybar energi fra dagens 20 til 100 milliarder innen 10 år.

For ytterligere informasjon kontakt:
Ulla Nordgarden
Tlf. 95947530

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**