Alle skoler skal tilby leirskole

Mikkel Dobloug tok opp dannelsesreisen og retten til elever å få reise på leirskole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det ble en livlig og humoristisk debatt under Landsmøtet da Mikkel Dobloug tok opp forslaget om at alle elever skal få tilbud om leirskole, om viktigheten av at ungdom får utfolde seg i naturen, sammen med andre elever på leirskole.

Han trakk linjene tilbake til sitt første leirskoleopphold, og sitt møte med Mari, noe som skapte latter og begeistring. Odd Einar Dørum repliserte at Mikkel og alle andre dyktige kommunepolitikere heller burde hamre dette inn som en grunnleggende rett i kommunal skolesektor, og at med så dyktig retorikk som Dobloug har trenger ikke Dobloug Landsmøtets støtte. Dørum lovte imidlertid Dobloug at Venstres Stortingsgruppe skulle følge opp overføringer til kommunale skoler slik at det ville bli penger til å kunne gjennomføre dette. Dørum pressiserte sin kjærlighet til leirskoler, og at dette er en viktig del av selve dannelses begrepet som Venstre ønsker å videreutvikle i norsk skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**