Etabler stipendordning for skoler/elever til ekskursjoner !

Hva er dramaundervisning uten teaterbesøk ? Hva er tysk fordypning uten en reise til Berlin ? spurte Sanna Sarromaa i sitt innlegg på Landsmøtet i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Jeg vil anbefale på det varmeste at dere blir med på forslaget om det nye strekpunktet om å etablere et stipend som skoler/elever kan søke på til faglige ekskrusjoner, for ikke å bryte gratisprinsippet.
Gratisprinsippet som den rødgrønne regjeringen vedtok i fjor har vært et rent elendighetsprinsipp, i hvert fall for oss i Oppland. Vårt fylke er styrt av Ap og SV som elsker dette prinsippet og de har valgt en meget streng fortolkning av prinsippet. De aller fleste turene og ekskursjonene har blitt avlyst, fordi det i hver klasse kan sitte en som ikke har råd til å være med, og fordi skolen eller fylkeskommunen ikke har midler til å finasiere turene. Og dette er snakk om viktige læreplanrelaterte turer. Dramalinjen kan ikke lenger dra på teater, elever i tysk fordyping kan ikke lenger reise til Berlin. Hva er dramundervisning uten teaterbesøk ? Hva er språkstudier uten at man får brukt språket ? Med en enkel stipendordning kunne de elevene som ikke har råd, blitt ivaretatt. Mitt personlige prosjekt har vært basert på motstand mot sosialisme, og denne saken viser sosialismens verste side. Sosialisme betyr ikke bare at alle skal ha det likt, alle skal ha det like dårlig.
Min gruppeleder i fylkestinget, Eivind Brenna, og jeg har besøkt de videregående skoler i Oppland. Absolutt alle rektorer sier det samme – gratisprinsippet har gjort tilbudene til elevene dårligere. Vi har fått en dårligere skole i Oppland. Norge trenger en bedre skole, en mye bedre skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**