Fiskemottaket tar form

Tidsplanen er stram, men for de som daglig følger med på utbyggingen i Risør fiskerihavn skjer det mye om dagen. Sikringsarbeidet med peling i grunn på land er ferdig, rammene rundt det nye bygget er staks ferdig og i ett hjørne begynner det nye bygget som skal romme selve fiskemottaket er allerede kommet på plass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Første del av det nye bgget som skal inneholde Risør Fiskemottak As er satt opp

Første del av det nye bgget som skal inneholde Risør Fiskemottak As er satt opp
Foto: Jan Einar Henriksen

Alt bør derfor ligge vel til rette for at arbeidene skal være ferdige til sommersesongen setter inn for fullt og et er det nok ange som gleder seg til. Det vil si at første byggetrinn er ferdig til sommeren og arbeidet med neste byggetrinn for å få på plass annen etasje, slik bystyrets vedtak forutsetter, ventes først å bli iverksatt etter sommeren.

Vi hører innimellom at noen fortsatt mener at koalisjonen har forsinket arbeidet, men det tilbakeviser vi helt klart uttaler varaordfører Jan Einar Henriksen. Jeg tror nok at enkelte forveksler hele området kommunen eier på Holmen med det areal Fiskerihavna Risør AS leier av Risør kommune. Det er jo også lett å blande kommunale forhold med forhold til et AS i og med at Risør kommune er medeier i Fiskerihavna Risør As, og ikke minst når en ser det aktive administrative engasjement fra Risør kommunes side. Det kan derfor være et spørsmål om vi på sikt bør leie ut hele arealet til Fiskerihavna Risør AS for å få et klart skille, og heller gi klare føringer om arealbruk osv i en leieavtale.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**