Øystein Haga om veldferd og kommuner

Øystein haga tok i generell politisk debatt til orde for å gjennomføre en endring av dagens kommunestruktur, dette for å sikre et bedre velferdstilbud i kommunene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Velferd og kommuner

Trygghet er for meg medmenneskelighet satt i system.
Velferds-Norge på sitt beste leverer trygghet. Og kommunene er garantistene.
Men for de minste kommunene er det på mange områder umulig å klare løftet alene.
I Danmark opplevde man store forskjeller mellom tjenestetilbudet i små og store kommuner. Med mange små kommuner ble det for mange ledere og for få sykepleiere og lærere.

Min venn Flemming Eskildsen var borgermester i en liten kommune på Jylland.Han var skeptisk til en reform: ville man bli løpt overende av store systemer? Og hva med nærheten til borgerne? Man får ikke automatisk en rik storkommune om man slår sammen flere fattige småkommuner. Noe måtte gjøres.En ny reform presset seg fram, og det gikk faktisk overraskende godt. 273 kommuner ble til 98.
Flemming ble en del av en ny kommune med 50000 innbyggere, 5000 medarbeidere og 4 rådhus.
I valget i 2005 ble Flemming borgermester for Skive Kommune.
Han sier følgende:
Basistjenestene er som før, men man har løftet flere oppgaver, har blitt mer profesjonell og fått større muskelkraft til å ta overordnede beslutninger. Det har vært liten usikkerhet og engstelse blant folk og lite kritikk.

Men det viktigste er at man på bare 3 år er i ferd med å skape en ny stedsidentitet hos borgerne.
Kan erfaringene fra et tett befolket Danmark overføres til Norge? Utfordringene er de samme. Folk krever stadig økt kvalitet. Vi snakker f. eks. om forsterkede sykehjem og lindrende omsorg. Dette krever kompetanse. En kompetanse små kommuner vil streve med å få.
Jeg blir så inspirert av at partiet mitt Venstre tørr å ta de grepene som er nødvendig for å skape bedre kommuner og bedre tjenester.

Det er mulig å finne samarbeidspartnere der størrelse, geografi, kultur og tradisjon allikevel binder oss sammen. Jeg har tidligere i dag, lagt frem i pressen et konkret forslag om å halvere antallet kommuner i Aust-Agder.Det vil gi færre ledere, flere sykepleiere og flere lærere.
Venstre har skapt lokaldemokratiet i Norge. Men for mange små kommuner gir for mange grenser, og grenser skaper begrensninger.Trygghet er medmenneskelighet satt i system. Gi meg trygghet fremfor begrensninger.

Her finner du Øystein Haga sitt forslag til en ny kommunestruktur i Aust Agder:

Her er et bilde over dagens kommunestruktur i Aust Agder øverst,og slik som Øystein Haga og Venstre vil ha den under:

Dagens kommunestruktur i Aust Agder
Øystein Hagas forslag til et nytt Aust Agder

Foto: Øystein Haga

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**