Sven Trygve sang for landsmøtet

Det brøt ut spontant applaus da Sven Trygve Haabeth fra akershusdelegasjonen sang Sogn og Fjordane Unge Venstres Kampsang fra 97 for landsmøtet fra talerstolen i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


 Sven Trygve Haabeth tok av på talerstolen i dag.

Sven Trygve Haabeth tok av på talerstolen i dag.
Foto: Christoffer Biong

Stevet (Sogn og Fjordane Unge Venstres Kampsang fra 97)

Vi vil ikkje vera slavar.
Vi vil ikkje lenkast fast.
Vi sloss for fridomen.
Vi kan ikkje knusast.
Vi ber flamma i vår sjel.

Mindre makt til makteliten,
Meir makt til deg og meg!

Du kan høre sangen på Myspace

Sven Trygve fortsatte talen med å snakke om biologisk mangfold.

Sven Trygves tale
“Forslaget går ut på å poengtere at naturen og det biologiske mangfoldet har verdi i seg selv. Slik at når vi skal verne om miljøet og naturen, så er ikke det bare for vår del, men også for naturens egen del. Slik programmet er formulert nå, argumenteres det kun ut fra nytte. Og det mener jeg er utilstrekkelig. Når jeg vil verne om ulven, så er ikke det fordi ulver utgjør en nyttefunksjon for oss mennesker, men fordi jeg mener ulven har verdi i seg selv.

Uttrykket verdi i seg selv inkluderer både begrepet egenverdi og begrepet iboende verdi. Det vil også si at forslaget åpner for at vi kan ønske å verne om naturen og det biologiske mangfoldet med en rekke ulike filosofiske begrunnelser. Helt fra at vi synes naturen er vakker, og dermed har en egenverdi, og til at vi mener at den har rett på aktelse, da den er en del av skaperverket, og dermed har en iboende verdi.”


Sven Trygve har en egen fan-side på Facebook. Den finner du her.

Logo Facebook

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**