Flere seire for Sørlandet

Delegasjonen fra Vest-Agder Venstre er meget fornøyd med nytt Stortingsvalgsprogram. Flere viktige saker som vil ha stor betydning for landsdelen ble vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Disse nye punktene ble vedtatt i Venstres program for Stortingsperioden 2009-2013:

Høgfartstog

Foto: DB

-satsing på tog: reisetid Kristiansand-Oslo på under 3 timer

-utbygging av sykkelveier: belønningsordning for sykkel lik den vi har for kollektivtransport i dag

-kartlegging av marinbiologisk mangfold i kystområdene

-vern mot petroleumsaktivitet i havområdene utenfor Sørlandskysten samt styrking av oljevernberedskapen

– betydelig styrking av Universitetet i Agder gjennom bl.a. økte basisbevilgninger til universiteter og høyskoler samt økning av Fond for forskning og utvikling til 150 mrd

Smøla-ordfører Iver Nordseth vil flytte vindmøllene til havs.

Foto: Ellen Kvalsund

-innføring av grønne sertifikater, doble grunnfondet for fornybar energi samt en rekke andre finansieringsløsninger og tiltak for å sikre utvikling av fornybar energi, en politikk som vil gjøre Agder energi og andre i stand til å gjøre Sørlandet til hovedstaden for fornybar energi

Vil du vite mer?
Ta kontakt med leder i Kristiansand Venstre
Solveig Nilsen
920 45 560
[email protected]

Bli medlem

eller bli med på våre møter hver mandag klokka 18.30 i Kongensgate 32

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**