Venstre vil ha mer sykkel

Bilkøene blir lengre, CO2-utslippene øker, svevestøvet ligger langs veiene, det er vår i Tromsø. I Giæverbukta står busser og biler i samme langsomme kø i rushtiden, mens midlene til gode nye kollektivløsninger er sørgelig små i forhold til behovet. Dette er et økende problem for alle reisende, for lungesyke og for miljøet, med store kostnader for samfunnet. Økningen har mange årsaker, blant annet byvekst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Morten Skandfer

Foto: Knut Barman-Jenssen

Samtidig viser undersøkelser at folk gjør reisevalg som fører til mindre fysisk aktivitet i hverdagen, med store konsekvenser for folkehelsa; overvekt, hjerte-karsykdommer og diabetes. Også dette genererer store kostnader for fellesskapet. Mye kan gjøres for å tilrettelegge for økt fysisk aktivitet i hverdagen, og økt sykkelbruk et sentralt virkemiddel som også letter trafikkbildet. Tromsø kan bli en god sykkelby, (også vinterstid) med en betydelig større andel av reisene enn i dag. Trafikksikkerhet er et nøkkelord.

I dag konkurrerer syklende med biler, busser og gående om tildels snørike , sporete smale veier. Tromsø Kommune har en plan for et nett av sykkelveier som skal dekke store deler av byområdet. Men pengene mangler. Venstres Landsmøte viser vei med sitt vedtak om belønningsordning. Venstre vil innføre en nasjonal belønningordning for økning av antall sykkelreiser med en årlig pott på 500 mill. En slik ordning muliggjør en utvikling av sykkelveier for de byene som viser ambisjoner og gjennomføringsevner. Det vil være bra for trafikkbildet og for folkehelsa, med store besparelser for fellesskapet.

Morten Skandfer
Nestleder Tromsø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**