Erik Ringnes om EU

Fylkesleder i Hedmark Venstre deltok i EU-debatten og ba landsmøte om å stille seg bak Trine Skei Grande og Odd Einar Dørum sitt forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Erik Ringnes sitt innlegg i EU-debatten var som følger:

Jeg støtter forslaget om å beholde EØS-avtalen som tilknytningsform i neste stortingsperiode. Jeg ser ingen grunn til å endre vårt EU-standpunkt nå og synes at landsstyret har opptrådt klokt i denne saken.

Jeg synes at analysene og argumentene blir mer og mer en-øyde dess lenger du kommer ut på ja eller nei-sida. Følgelig vil jeg aldri melde meg inn verken i Ja eller nei til EU.

Jeg har mitt politiske tillitsvotum fra Hedmark. Hedmark har mye distrikt og mye landbruk og mye spredt bosetting – det er et faktum. Et EU-medlemskap vil innebære helt åpenbare ulemper for Hedmark.

Men hvis jeg anlegger et litt større perspektiv ja da kjenner jeg meg igjen i Lars sin argumenter med tidligere Østblokkland som stikkord. Det å se hvordan disse landene har gått fra å være totalitære stater og til å bli moderne stater med demokrati, frihet for den enkelte, økonomisk vekst, bedre velferd osv. Derfor tilhører jeg de som betaler EØS-kostnadene med glede. Lars sitt EU-standpunkt var imidlertid litt uklart. Det var kanskje mer en analyse enn et standpunkt, men en veldig god analyse. Når vi som europeere en eller annen gang i framtiden står ved Bousporsos for å ønske Tyrkia velkommen inn i et demokratisk fellesskap, ja da tror jeg også Hedmarks grisgrendte strøk er vel beredt til å si ja til dette. Men vi er ikke der nå — i den neste stortingsperioden.

Derfor bør vi stille oss bak Trine og Odd Einars forslag. De har gjort kloke aveinininger som jeg mener ivaretar paritets beste interesser nå. Stem for landsstyrets innstilling!

Du kan høre hele EU-debatten på VenstreWebTV og fylkesleder taler som nr. 10 i debatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**