Klare politiske signal er viktige for å sikre hotell på Holmen

Ønsker vi å etablere et signalbygg i form av et hotell på Holmen, må vi som politikere tørre å gi klare politiske signal slik at administrasjon kan bidra med å legge forholdene til rette for at prosjektet lar seg gjennomføre,

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Venstr for klare politiske signal om Holmenutbyggingen

Venstr for klare politiske signal om Holmenutbyggingen
Foto: Jan Einar Henriksen

Viktig med hotell
Befolkningsutviklingen i Risør har dessverre vist en negativ utvikling etter tusenårsskiftet. Politikerne kan jobbe for å snu denne trenden ved å legge til rette for økt bosetting og næringsutvikling. Et virkemiddel er å fatte politiske vedtak og derigjennom legge tilrette for etablering, vekst og utvikling av områdene i f.eks. Flisvika og på Holmen. Andre virkemiddel kan være etablering av parkeringsanlegg i Risør sentrum, sentrumsnære boligfelt, utbedre tilførselsvegen fra Risør til E18 med gang, sykkelveg og lys samt nytt Vinterkjærkryss osv.

For Holmenprosjektet er også etablering av et hotell med tilstrekkelig overnattingskapasitet viktig, ikke bare for å sikre gjennomføring av prosjektet på Holmen, men også for den videre utvikling av Risør som en nasjonal turist destinasjon.

God prosess.
Prosjektledelsen for Holmenutbyggingen har vist stor grad av åpenhet omkring prosjektet og har involvert politikere, administrasjon og befolkning på en eksemplarisk måte. Nå vil det alltid være noen som uansett ikke er fornøyd, noen av prinsipp og andre av politiske grunner, men det hører også med i en demokratisk prosess. Vi kan med andre ord forvente kritiske merknader om åpenhet omkring arkitektkonkurransen, om detaljnivå, befolkningens deltakelse osv., men det hører også med i en demokratisk prosess. Det gjør også behovet for en nøytral, uavhengig og undersøkende presse, og spesielt lokalpresse med tilnærmet monopolsituasjon.

Politikerne i koalisjonen har gjennom hele inneværende periode vist en åpen og klar politisk holdning ved skriftlig å bekrefte at Holmenutbyggingen skal få de samme rammevilkår som utbyggerne i Flisvika i sin tid fikk.

Et slikt politisk signal er viktig for at utbyggerne skal ha tillit til det politiske flertall. Samtidig er det viktig å påpeke at dette ikke betyr at politikerne i koalisjonen jatter med utbyggerne og dilter etter dem uansett hvor de måtte ønske å gå. Koalisjonen gir klare politiske signaler og kommer samtidig med krav og pålegg i full åpenhet uten en skult politiske agenda. Det skaper nødvendig trygghet og gir rom for en åpen dialog hvor alle drar lasset til beste for innbyggerne i Risør.

Innsigelser
Like før påske varslet utbyggerne på Holmen oppstart av reguleringsplanarbeid, med frist for innsigelser satt til 12. mai 2009. Ønsker noen av Venstres medlemmer, sympatisører eller velgere å kommentere planarbeidet ber vi om at dere retter en henvendelse til styret i Risør Venstre på e-post til [email protected] innen 8. mai 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**