Venstre med studenttiltak

Under Venstres årsmøte i helgen, vedtok partiet å bedre studentenes stuielånordning. landsmøtet vil ha en studentpakke hvor bevilgningene i studiestøtten utvides til 11 av årets 12 måneder. Stortingskandidat for Troms Venstre, Jonas Stein Eilertsen, er godt fornøyd med at kravet om å gi studentene studielån også i juni fikk flertall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Jonas Stein Eilertsen på Bardufoss 09

Foto: Roar Sollied

Etter kvalitetsreformen har studieåret blitt lengre. De fleste studenter har sine siste eksamener i juni, mens Lånekassens siste utbetaling i skjer i mai. Venstre vil nå øke bevilgningene til studiestøtten slik at studentene også kan få penger i juni måned, sier Eilertsen.

Både Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund har tydelig uttrykk for at 11 måneders studiestøtte, sammen med bygging av nye studentboliger, er den viktigste prioriteringen fra studentene. De har beregnet at en måned ekstra med studielån vil koste staten rundt 493 millioner kr ekstra i året.

Blant de øvrige sakene Venstres landsmøte gikk for, er å legge til rette for bygging av minst 1000 nyestudentboliger pr år, og fjerne kostnadsgrensen. De vil også prisregulere studielånet årlig.

Årsmøtet vil at studentene selv skal velge om de ønsker halvårig ellermånedlig utbetaling av studielånet. De vil også heve taket på hvor mye studenter kan tjene i året uten å miste studiestøtte.

Lånekassens sykelønnsordning må utvides til 12 måneder, ogl det må være mulig å være delvis sykemeldt som student, mener årsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**