Venstre ønsker at Norge skal videreutvikle samarbeidet med EU basert på EØS-avtalen

Den store spenningen knyttet seg til avstemningen om Venstres syn på EU.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Med 114 mot 102 stemmer ble følgende vedtak gjort:

Det ligger ikke til rette for å starte en ny EU-debatt i Norge de nærmeste årene. Derfor vil Venstre at
Norge skal videreutvikle samarbeidet med EU basert på EØS-avtalen.

Hvis spørsmålet om EU-medlemskap blir aktualisert, er det et ufravikelig prinsipp for Venstre at det bare kan avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning. Både spørsmålet om eventuelle forhandlinger med EU om medlemskap, og en eventuell ferdig forhandlet avtale må legges fram for det norske folk i to separate folkeavstemninger. Utfallet av disse vil være bindende for Venstres stortingsrepresentanter.

Dette forslaget fikk stemmene fra Arild Berge, Anne Margrethe Larsen og Emil Pedersen.
Dag Vige, Kathrine Hald, Solveig Nilsen og Graham Cordwell gikk inn for et forslag fra landstyrets mindretall, som i praksis gikk ut på at Norge burde søke medlemsskap i EU.

EU-flagg

Foto: Ukjent

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**