Fylkestinget: Oppreisingsordning – barnevernet

-Venstre er glad for at fylkestinget var enig i vårt innspill og tok det med seg når man nå skal utnevne oppreisingsutvalget, sier Sindre W. Mork, gruppeleder i fylkestinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Hender, leie

Foto: Microsoft

I debatten foreslo Venstre at de menige medlemmene i oppreisingsutvalget burde være habile borgere med plettfri vandel. Det burde ikke så sterkt vektlegges at de skal ha helse- og sosialfaglig kompetanse.
-Mange av de som ble utsatt for overgrep ble jo det nettopp av folk fra det fagmiljøet som skulle være der for dem. Derfor er det et selvstendig poeng at vi må trekke inn lekfolk sterkere og tone ned at vi skal ha rent faglig kompetente folk i oppreisingsutvalget, sier Mork.

Fylkestinget sluttet seg i debatten til de innvendinger Venstre tok opp. Siden fylkestinget ikke ville endre på et forslag som nå er til behandling i fylkets kommuner, ble Venstres forslag enstemmig sendt med saken til fylkesutvalget. Dermed kan dette hensynet tas når de skal utnevne medlemmene.
-Venstre er godt fornøyd med den løsningen. Hovedpoenget vårt er at dette blir tatt hensyn til. Det er viktig med legitimitet og tillit hos de som ble utsatt for overgrep slik at de oppfater at deres saker blir behandlet skikkelig og objektivt, ut fra lekfolks ståsted.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**